A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Avfall poster

Informasjon:Nyheter fra Gratangen:

Kommunehus med slagord

Tømmekalender 2015

HRS

Landbruksplast – kvalitet og levering

Gjennom forurensningsloven har gårdbrukere ansvar for håndtering av eget avfall og er forpliktet til å håndtere det forskriftsmessig. Dette utelukker brenning og nedgraving.