A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Barnevernvakt fra 1.1.2019

Oppstart av barnevernvaktsamarbeid i Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen, Sørreisa, Dyrøy, Bardu og Målselv

            -et viktig samarbeid over kommunegrensene

 

Den kommunale barneverntjenenesten har ansvar for at barn i Norge får nødvendig hjelp og beskyttelse. Barneverntjenesten har dette ansvaret  på dagtid, kveldstid og i helgene.
Norge er forpliktet gjennom FNs barnekonvensjon til å beskytte barn og unge mot alle former for fysisk og psykisk vold, overgrep og generell omsorgssvikt. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.   Barneverntjenesten har dette ansvaret på dagtid, kveldstid, i helger og høytider.

 

For å ivareta denne oppgaven etableres det 1.1.19 et interkommunalt samarbeid om beredskapsordning for barnevernet.

 

Beredskapsordningen er organisert  som en bakvaktsordning på telefon som vil være bemannet i tidsrommet kl 1530-0800 på hverdager, og hele døgnet i helger og høytider.

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i akutt krise som ikke kan vente til neste virkedag.  Vakttelefonen vil være bemannet av tilsatte i de kommunale barneverntjenestene som vil gi råd og veiledning på telefon, og som etter vurdering kan rykke ut for å bistå situasjonen mer aktivt dersom det vurderes som nødvendig.

 

Vaktnummer: 4000 2276 (4000BARN)

 

Kontaktinfo dagtid for informasjon om: Sør- og Midt Troms beredskap for barnevern, v/Astafjord barneverntjeneste, boks 77, 9350 SJØVEGAN, Tlf 93072055