A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Boliganalyse for Gratangen

Gratangen kommunehus, Årstein

I forbindelse med det pågående arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel, har Gratangen kommune utarbeidet en boliganalyse for kommunen med bistand fra VINN Narvik.

Boliganalysen gir et bilde av de historiske utviklingstrekkene for boligsammensetningen og boligmarkedet, og viser prognoser for boligbehovet fram i tid.

 

Boliganalysen kan lastes ned her:

BoliganalyseGratangen

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Per Kvaale Caspersen

Leder Oppvekst og kultur

Telefon (+47) 95071542

E-post: per.caspersen@gratangen.kommune.no

 

Et sted å bli glad i - Gratangen.kommune.no