A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Kunngjøring - søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 10550 skardbergvika i Gratangen kommune

 

Søknad fra Gratanglaks AS org.nr 988 365 77. 

  

Endringen omfatter utvidelse av det areal som anleggsinstallasjonen beslaglegger på lokaliteten ved at rammefortøyninga endres fra dagens 140X440 meter til 160x480 meter. 

Dagens anlegg, består i dag av 16 bur, fordelt på to rekker. Hvert bur er på 55x55 meter. 

Nytt anlegg blir på 12 bur, fordelt på to rekker. Hvert bur er på 80x80 meter 

  

Lokaliteten disponeres også av Kleiva Fiskefarm as og er klarert for en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3120 tonn. Det søkes ikke om endring av MTB på lokaliteten. 

  

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden fra kunngjøring og frem til 17.januar 2019. Sakens dokumenter kan sees på Servicekontoret eller på teknisk avdeling i Gratangen kommune. Eventuelle merknader til søknaden skal være skriftlige og skal sendes Gratangen kommune, Postboks 23, 9470 Gratangen. Merknader skal være i hende innen 20.01.2019.  

 

Gratanglaks AS. Matfisklokalitet Skardbergvika Gratangen_.

Lokalitet Skardbergvika.

Vedlegg 1 2 3 og 4_.

Vedlegg 5. a til f. Anlegg med fortøyning.

Vedlegg 6. Miljøundersøkelse B.

Vedlegg 7 a til c. Strømundersøkelser.

Vedlegg 8. Lokalitetsrapport.

Vedlegg 9. Internkontroll.

  

Gratangen kommune 

Postboks 23 

9471 GRATANGEN  

Telefon: 77021800  

E-post: postmottak.gratangen@gratangen.kommune.no