SaksfremleggArkivsak: 10/193

Sakstittel: REFERATSAKER TIL HU - SKO'S MØTE 11.03.10Innstilling:

::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Referatsakene tas til orientering.::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&


Saksopplysninger:


Som vedlegg til saken følger:


-Bok og kulturkafé med markering av samefolkets dag - tilsagn.

-Søknad kulturminnefondet - Gammen på Skifte.

- Søknad kulturminnefondet – restaurering Eliborg.

- Kulturminneåret 2009.

- Astafjord kulturfestival (legges fram i møtet).Gratangen kommune, 02.03.2010

Bjørnar Storeng

rådmann

André Selnes

kontormedarbeider

... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&