SaksfremleggArkivsak: 10/180

Sakstittel: 17.MAI - 2010Innstilling:

::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saken legges frem uten innstilling.

::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&


Saksopplysninger:

Det er tid for planlegging og organisering av 17.mai arrangementet i Gratangen kommune. Hovedutvalget for skole, oppvekst og kultur har de siste årene vært 17.mai komité. Utvalget har fordelt oppgaver seg i mellom, og valgt leder som har hovedansvaret for gjennomføringen av 17.mai. Vedlagt følger en liste over arbeidsoppgaver som fordeles internt i utvalget.Vedlegg:

Arbeidsoppgaver til 17.mai arrangement


Som vedlegg til saken følger: Vedl.Gratangen kommune, 26.02.2010

Bjørnar Storeng

rådmann

Anita Bjørkli Karlsen

konsulent/biblioteksjef

... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&