SaksfremleggArkivsak: 10/428

Sakstittel: 100 % STILLING ENHETSLEDER GRATANGSHEIMENInnstilling:

::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&


Saksopplysninger:

Ved søknadsfristens utløp pr. 25.04.2010 var det to søkere til stillingen som begge ble vurdert å være kvalifisert for stillingen. Begge søkere ble kalt inn til intervju pr. 18.05.2010. Intervjugruppe har bestått av FSK-medlemmer Eva Ottesen og Terje Sørensen, HTV Fagforbundet Margareth Olsen og fra administrasjonen deltok rådmann og rådgiver personal. Det innhentes referanser ift. begge søkere.

Saken legges for øvrig frem i møtet.


Som vedlegg til saken følger: Vedl. – Offentlig søkerliste + utlysningstekstGratangen kommune, 25.05.2010

Bjørnar Storeng

rådmann

Yvonne Kvernmo

rådgiver personal

... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&