SaksfremleggArkivsak: 10/533

Sakstittel: REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 01.06.2010


Innstilling:

::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Referatsakene tas til orientering.

::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&


Saksopplysninger:


Gratangen kommune, 26.05.2010

Bjørnar Storeng

rådmann

André Selnes

kontormedarbeider

... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&