SaksfremleggArkivsak: 10/1116

Sakstittel: LOKALE FORHANDLINGER HTA KAP 3Innstilling:

::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&


Saksopplysninger:

Saken legges fram i møtet.


Det er sendt tilbud til de arbeidstakerorganisasjonene som hadde fremmet krav for sine medlemmer ifbm. lokale forhandlinger HTA kap. 5 og 3. Tilbud fra arbeidsgiver er i.h.h. enighet som fremkom i forrige møte i forhandlingsutvalget som var 15.10.10.Gratangen kommune, 19.10.2010

Bjørnar Storeng

rådmann

Yvonne Kvernmo

rådgiver personal

... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&