Saksnr.

Arkivkode

Etat/Avd/Saksb

Deres ref.

Dato

11/1340-6

233

SEN//KFN


22.02.2012MELDING OM POLITISK VEDTAK - STYRKING AV KOMMUNENS OMLØPSMIDLERFra møtet i Kommunestyre den 20.02.2012, saksnr 9/12.


De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

  1. Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens fondskonto som en del av kommunens omløpsmidler.

  2. Gratangen kommune opptar et kassakredittlån på 10 millioner kroner. Rådmannen gis fullmakt til låneopptaket samt å forhandle lånevilkår. Kommunens bankavtale bør benyttes.

  3. Gratangen kommunestyre godkjenner opprettelse av kassakreditt på max 10 millioner norske kroner.


Kassakredittmidler skal kun brukes til driftsmidler og hvis det skal mellomfinansieres investeringer, så skal dette godkjennes av kommunestyret.Rett utskrift


Lena Solvang

Kontormedarbeider


Kopi til: Rådmann, Karl Fredrik Normann, arkiv

0