Behandling i Teknisk, næring - og miljø:Vedtak i Teknisk, næring - og miljø:

Kravet som er framsatt av 26 abonnenter tilknyttet Dudalen vannverk v/ Ester Olsen, Sortebekk, om fri vannavgift på samme måte som Årstein private vannverk, avslåes.


Begrunnelse for avslaget er at abonnentene på Årstein private vannverk har hatt en avtale om at Gratangen kommune skulle levere vann til deres private vannverk som følge av at Gratangen kommune foretok utbygging av deres vannkilde, Gårdselva i 1971/72 til kommunalt vannverk på Årstein.
Postadresse: Besøksadresse:

Årstein Årstein Telefon: 77021834

9470 GRATANGEN GRATANGEN Telefaks: 77021805