A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Ekstraordinært næringsfond 2020

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjennom fylkeskommunene tildelt ekstraordinært påfyll til kommunale næringsfond som en følge av Covid 19-utbruddet.

 

Gratangen kommune er tildelt 1,7 millioner ekstra til kommunalt næringsfond i 2020.

 

Mål og tildelingskriterier:

 Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av Covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 

​Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

 

​Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

 

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

 

Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. destinasjons selskapene. Prioriteringene bygger på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og næringslivets utfordringer og behov, og har prioritert kommunestørrelse, arbeidsledighet og særlig reiselivsavhengige kommuner for å gi en god målretting av innsatsen.

 

Kriteriene for måloppnåelse er:

 - Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

- Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

 

Søknadsfrister:

 - 25. August for behandling i september 2020.

- 30. September for behandling i oktober 2020.

- 31. Oktober for behandling i november 2020.

 

Søknad til Gratangen kommunes ekstraordinære næringsfond sendes via nettsidene til: www.regionalforvaltning.no

 

Spørsmål kan rettes til rådgiver for næring og utvikling Linda Klausen,

 E-mail: linda.klausen@gratangen.kommune.no

 Tlf. 40 40 78 26.

 

Prosjektene trenger ikke å være avsluttet, men Gratangen kommune må rapportere til TFFK innen 1.februar 2021 hvordan midlene er brukt, dvs. at midlene er fordelt.