A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Næring > Artikkel

Industri poster edited  1

Gratangen Næringsforum har på oppdrag fra SPIRE utarbeidet leverandørliste for Gratangen

 For at lokalt næringsliv i regionen skal ha mulighet for å komme i inngrep med de store entreprenørene som får kontrakter, er det kommet en anbefaling fra Statnett om å lage en leverandørliste over bedrifter som kan levere varer og tjenester til disse entreprenørene. Listen er utarbeidet av Gratangen Næringsforum på oppdrag fra SPIRE.
I tillegg til å rette seg mot Statnett sitt prosjekt er listen også ment brukt mot andre prosjekter og offentlige instanser i forhold til kjøp av varer og tjenester. For eksempel forsvaret, kommuner, fylkeskommunen og ikke minst internt i næringslivet som informasjon og mulighet til å finne samarbeidspartnere.

Listen er utarbeidet på norsk og engelsk og ligger også på Gratangen Næringsforum sin webside.

Leverandørliste Gratangen oktober 2014.pdf

List of suppliers Gratangen october 2014 english version.pdf