A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Høring - Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiertjenesten i Gratangen kommune

Formannskapet i Gratangen kommune vedtok i møte 2021 og sak 7/21,

å sende på høring forslag til ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiertjenesten i Gratangen. 

 

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til  Postmottak.Gratangen@gratangen.kommune.no eller pr. brev til Gratangen kommune,

 

Frist for høringsuttalelser er 8 uker etter vedtak i formannskapet.

 

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Gratangen kommune.

Saksframlegg FSK sak 7-21 - Høring av lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiertjenesten i Gratangen kommune.

vedtak FSK sak 7-21 - høring av lokal forksrift om gebyr for gjennomføring av feiertjenesten i Gratangen kommune.

 

 

 

Med hilsen

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no