A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Høring - Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett

Kommunevåpen

Gratangen kommune har vedtatt den 29072020, Sak 39/20, - Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett:

Vedtak 

1.Magnus Nikolaisen og Bodil Stormo velges som meddommere i Hålogaland lagmannsrett

2.Forslaget legges ut til høring i 14 dager, kommer det ikke inn merknader, er vedtaket gjeldende

 

Vedtaket er lagt ut til offentlig høring i tiden 29.07.2020 og høringsfrist settes til 13.08.20.

(Før endelig vedtak treffes av kommunestyret, gis det anledning til uttalelse i samsvar med reglene i forvaltningslovens § 37 annet ledd.)

Eventuelle merknader til høringen skal være skriftlig og sendes Gratangen kommune, postboks 23, 9471 GRATANGEN eller postmottak@gratangen.kommune.no

 

Gratangen kommune legger med dette valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett ut til høring.

Høringen er lagt ut på kommunens hjemmeside: www.gratangen.kommune.no

 

Vedlegg: Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling fra Domstol administrasjonen av 18.12.19-

Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling .

 

Med hilsen

Gratangen kommune

 

Hege Olsen Richardsen

Ass.Administrasjonssjef