www.gratangen.kommune.no

Eksterne ressurser

Relevante tjenester


Vakttelefon på "Vann, Avløp og Renovasjon og andre hendelser" i Gratangen Kommune

Gratangen kommunehus, Årstein_450x338

Gratangen Kommune har innført vakttelefon på "Vann, Avløp og Renovasjon og andre hendelser i Gratangen Kommune". Dette er en døgn bemannet telefon.

TLF NR: 40 62 22 26