A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Krigsminnelunden i Gratangsbotn

Minnelund

Krigsminnebauta som var lokalisert ved Årstein kirke er nå flyttet til krigsminnelunden i Gratangsbotn. Flytting av krigsminnebauta er utført i henhold til vedtak i sak 0023/05 fattet av kommunestyret datert 23.06.2005, hvor det ble besluttet at krigsminnebautaen skulle flyttes til Gratangsbotn.

I forbindelse med utvidelsen av parkeringsarealene til Årstein kirke som har pågått i høst, ble bautaen flyttet i henhold til overnevnte vedtak.

Krigsminnebauta og område hvor den er plassert, er nå opparbeidet i samme stil som resten av minnelunden for og sikre et helhetlig og verdig utrykk.