www.gratangen.kommune.no

Endringer hos NAV i Gratangen

NAV gjennomfører betydelige endringer i kontorstrukturen i hele landet for tida, og for Gratangen innebærer endringen at NAV-kontoret i Gratangen er blitt en del av NAV Narvik.

Samarbeidet med Narvik kommune om NAV-kontor sikrer at NAV fortsatt vil være tilgjengelig lokalt for innbyggerne i Gratangen.

 

NAV-kontoret vil være åpent for brukerne tirsdag og torsdag fra kl. 10 til kl. 14, fortrinnsvis etter timeavtale.