A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Denne siden vil bli oppdatert kontinuerlig

Informasjon om koronavirus - tiltak forlenget til 13.04.2020

Korona

Viktig informasjon om pålegg og anbefalinger. Telefonnummer og lenker til offentlig informasjon. Alle tiltak er nå forlenget til 13.04.2020.

Som følge av at spredningen av koronaviruset har utviklet seg til en pandemi er det blitt innført flere landsomfattende og lokale restriksjoner. Fra offentlige myndigheter er det nå innført flere pålelegg. I tillegg til påleggene er det også gitt flere anbefalinger. De siste påleggene på nasjonalt hold fra Helsedirektoratet finner man herOppdatert utgave av smittevernsforskriften finner man her.

 

Det er innført landsomfattende forbud mot å reise til hytte/fritidseiendom utenom egen kommune

 

Lokale tiltak i Gratangen kommune

 • Gratangen kommune har innført 14 dagers karantene for personer som har vært på reise/ eller har oppholdt seg i områder "sør for Dovre" 
 • Gratangsheimen, det er inntil videre innført besøksforbud
 • Gratangsbotn skole er stengt inntil videre
 • Gratangsbotn barnehage er stengt videre
 • Fysikalsk avdeling er stengt inntil videre
 • Trimgruppe i regi av Frisklivssentralen er avlyst inntil videre
 • Opphør av tjenestereiser for kommunalt ansatte på buss, tog eller fly
 • Ungdomsstua er stengt inntil videre
 • Helsestasjonen er stengt inntil videre
 • Gratangen legekontor, det er innført begrensninger i tilgjengeligheten
 • NAV sitt kundemottak er stengt inntil videre

 

 

NAV kan tirsdag og torsdag i tiden 11.30 – 13.30 treffes på telefon 412 75 826. Henvendelser for øvrig kan gjøres via «Ditt NAV» på www.nav.no.

 

  

Gratangen kommunehus er stengt inntil videre for publikumskontakt som ikke er avtalt på forhånd. Det kan gjøres avtale på telefon 77 02 18 00 eller direkte til saksbehandler. Ved oppmøte på kommunehuset skal man benytte utvendig ringeklokke. Man vil bli hentet av saksbehandler.

 

Alle kulturelle aktiviteter avlyst. Dette gjelder kino, konserter og andre arrangementer som medfører fare for smittespredning.

 

Gratangen kirke har i tråd med nasjonale pålegg og anbefalinger besluttet å avlyse planlagte gudstjenester og trosopplæring inntil videre. Gravferd, dåp og vigsel gjennomføres med restriksjoner fra kommunelegen. Mer informasjon om kirkelige handlinger og aktiviteter legges ut her.   

 

 

Tilbud til barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilte behov

Gratangen kommune legger til rette for at disse barna får et omsorgstilbud i enten barnehage elle skole. Liste over samfunnskritiske funksjoner finnes her.     

 

I Gratangen kommune er det etablert omsorgstilbud i tiden 07.45 – 16.15. Ved behov for omsorgstilbud kan man kontakte:

 

 • Gratangsbotn skole på telefon 484 00 022
 • Gratangsbotn barnehage på telefon 407 69 321

 

 

Viktige telefonnummer

Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015 har åpent mandag til fredag 08.00 – 18.00 og i lørdag til søndag 10.00.- 16.00. 

Koronatelefon i Gratangen kommune på 947 84 360 har åpent alle dager 09.00 – 12.00. Du vil der treffe helsepersonell som kan besvare spørsmål:

 

 • Trenger jeg å kontakte lege?
 • Trenger jeg koronaprøve?
 • Trenger jeg karantene?

 

 

Har du behov for helsehjelp skal du fortrinnsvis kontakte fastlegen din.

 • Narvik legevakt kontaktes på 116 117
 • Ved akutte situasjoner hvor det står om liv ringer man 113  
 • Alarmtelefon for barn og unge holder døgnåpent 116 111

 

 

Tilbud om matutkjøring til personer i karantene

Både Spar og Joker kan være behjelpelig med å kjøre ut kolonialvarer til personer som er i karantene. Avtale om utkjøring gjøres direkte med den aktuelle butikk.  

 

 • Spar på telefon 77 02 15 55
 • Joker på telefon 90 47 59 95 eller direkte til Elisabeth 90 91 95 37

 

 

Råd og anbefalinger

 • Tenk smittevern og håndhygiene
 • Begrens alle former reisevirksomhet (fly, buss, tog og båt)
 • Begrens alle former for kontakt
 • Det er lov til å si nei til besøk

 

 

Nyttige linker

Helsedirektoratet:     

Folkehelseinstituttet:

DSB:

Helsenorge: