A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Kjenner du til mobbeombudet i Troms?

Alle fylkene har mobbeombud, og i Troms er det Jon-Halvdan Lenning som er mobbeombud. Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. Se mer her om hva mobbeombudet gjør, og hvordan komme i kontakt med han her: http://www.tromsfylke.no/tjenester/ombud/mobbeombud/.

 

Gratangen kommune er opptatt av at alle skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen, og vi deltar i det nasjonale prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» som omfatter alle barnehagene og skolene i kommunen. Info om prosjektet finnes her: https://www.udir.no/kompetanse-mobbing.

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Per Kvaale Caspersen

Leder Oppvekst og kultur

Telefon (+47) 95071542

E-post: per.caspersen@gratangen.kommune.no

 

Et sted å bli glad i - Gratangen.kommune.no