Hovedutvalget for skole,oppvekt og kultur vedtok 6.februar 2018 følgende:

1.  For 2018 foreslås det at kulturmidlene fordeles likt med henholdsvis kr 50 000,- på hver av postene «kulturmidler drift» og «åpne kulturmidler».

2. Fordelingen mellom de to søknadstidspunktene for åpne kulturmidler blir kr 30 000,- til fordeling pr. 1. mars og minst kr 20 000,- til fordeling pr. 1. september.

 

Det er no mulig å søke om kulturmidler, søknadsfristen er 1.Mars.

Søknadene må sendes skriftlig til Gratangen kommune,pb.23,9471 Gratangen

eller på e-mail:postmottak@gratangen.kommune.no

 

Retningslinjer for kulturmidler -Gratangen kommune - rev. høsten 2017 vedtatt Ksak 60-17.pdf

Søknadsskjema-Åpne kulturmidler.pdf

Søknadsskjem- Kulturmidler drift.pdf

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Per Kvaale Caspersen

Leder Oppvekst og kultur

Telefon (+47) 95071542

E-post: per.caspersen@gratangen.kommune.no

 

Et sted å bli glad i - Gratangen.kommune.no