A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Kunngjøring om listeforslag ved menighetsrådsvalget 2019

Til startsiden

Det er anledning for 10 forslagsstillere å stille liste til menighetsrådsvalget 2019.

Listeforslaget må ha kommet frem til kirkekontoret senest kl. 12.00 den 30.04.19. Det er ikke nok at brevet med listeforslag er poststemplet innen fristen. Krav til listeforslag finner man i Kirkevalgreglene (§ 7) på www.lovdata.no  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-04-16-584?q=kirkevalgregler

 

 

Med vennlig hilsen

Gratangen menighetsråd/Gratangen kirkelige fellesråd

Tom Cato Amundsen

Kirkeverge

Tlf 77021723, Mobiltlf 97198022

kirkeverge@gratangen.kirken.no