A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Legevakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Innenfor ordinær kontortid 0800-1545 (1500) er det Gratangen  legestasjon som er legevakt. Utenfor  kontortid og i helger  dekkes legevakten for Gratangen kommune av Felles Akkuttmottak ved Narvik sykehus.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Legevakt i Gratangen
Telefon:77021855

Ansvarlig enhet

Avdeling:Gratangen legetjeneste
Telefon:77021850
Telefaks:77021859
Postadresse:Gratangen helsesenter Legekontoret 9470 Gratangen
Besøksadresse:Gratangen helsesenter Legekontoret 9470 Gratangen

Kontaktpersoner

Navn:Helen Rath
Tittel:Kommunelege
Telefon:77 02 18 50
Epost:

Andre opplysninger

Gyldig fra2011-03-22
Gyldig til2018-01-15