A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Mastehavari medfører sårbar drift i nord: Kraftledning mellom Kobbelv og Ofoten er satt i drift igjen

Da er 420 kV kraftledningen mellom Kobbelv og Ofoten satt i drift igjen, og normal driftssituasjon er gjenopprettet.

 

På grunn av snømengder og vanskelig tilgjengelig terreng har vi valgt en midlertidig løsning hvor vi idriftsetter ledningen med et mastepunkt mindre. Den havarerte masten er fjernet og ledningen strammet opp og bardunert mellom nabomastene. Til våren/sommeren vil vi etablere en permanent mast på stedet. Alternativet ville vært å satt opp en beredskapsmast nå, og permanent mast til sommeren også i dette tilfellet, men det ville tatt lengre tid nå.

 

Mvh

Berit Erdal
Kommunikasjonssjef

 

+4790109884

+4778932171

+47 23 90 30 00


Statnett 

Raipasveien 27, 9516 Alta

statnett.no