A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Kultur og fritid > Artikkel

Kultur poster edited  1

Mulighet for lag og foreninger å søke om sponsormidler fra Astafjord Vekst AS

Astafjord Vekst AS ønsker å være en engasjert samfunnsaktør og bidra til at gode prosjekter kan realiseres i våre eierkommuner Salangen, Gratangen, Lavangen og Dyrøy. Vi ønsker derfor å legge til rette for muligheten til å inngå støtteavtaler med et utvalg av regionens mangfold av lag, klubber og foreninger innenfor hovedkategoriene idrett og kultur. Vi setter av en årlig pott som kan benyttes til sponsorvirksomhet og sponsormidlene tildeles etter søknad. Målet med sponsorvirksomheten er at vår visjon «Trivsel, utvikling og vekst» skal gjenspeiles i de prosjekter som mottar støtte og samtidig er det ønskelig at prosjektene fremmer sosial rettferdighet. ​Vi ønsker gjerne at våre eierkommuner med tilhørende lag og foreninger mottar informasjon om muligheten for å søke på disse midlene og sender derfor informasjon til dere og håper dette kan publiseres på kommunens informasjonssider. 

Kriterier og søknadsrutiner står oppført i følgende link; http://avekst.wixsite.com/astafjord/sponsing. 

Søknadsfrist 1. september og 1. februar. 

 

Med vennlig hilsen

Camilla Reite
Administrasjonsleder
Tlf: 958 00 875