A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Nå kan dere søke om kulturmidler for 2019

Gratangen kommunehus, Årstein

Gratangen kommune oppfordrer lag og foreninger til å søke om kulturmidler, søknadsfristen er 1. mars.

Kulturmidlene fordeles likt med henholdsvis kr 50 000,- på hver av postene «kulturmidler drift» og «åpne kulturmidler».

Det er én fordeling av kulturmidler drift (1. mars), mens åpne kulturmidler fordeles på kr 30 000,- til fordeling pr. 1. mars, og minst kr 20 000,- til fordeling i ny søknadsrunde pr. 1. september.

I 2019 har hovedutvalget for Oppvekst, skole og kultur vedtatt at prosjekter for barn, unge og eldre skal prioriteres når de åpne kulturmidlene skal fordeles.

Se også vedlagte retningslinjer for kulturmidler for mer informasjon.

 

Søknadene må sendes skriftlig innen 1. mars til Gratangen kommune, pb.23, 9471 Gratangen

eller på e-mail:postmottak@gratangen.kommune.no

Retningslinjer for kulturmidler -Gratangen kommune - rev. høsten 2017 vedtatt Ksak 60-17.pdf

Søknadsskjema-Åpne kulturmidler.pdf

Søknadsskjem- Kulturmidler drift.pdf

 

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Per Kvaale Caspersen

Leder Oppvekst og kultur

Telefon (+47) 95071542

E-post: per.caspersen@gratangen.kommune.no

 

 

Et sted å bli glad i - Gratangen.kommune.no