A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Offentlig ettersyn av Kystplan for Midt- og Sør-Troms

Logo Kystsoneplan

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har i møte 24.4.2019 vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms datert 24.4.2019, ut til offentlig ettersyn og høring.

Planen omfatter sjøområdene i kommunene i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.

 

Merknader til planen merkes med «Høring Kystplan II Midt- og Sør-Troms» eller saksnummer 18/1293 og sendes til postmottak@lenvik.kommune.no

eller Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

 

Frist for uttalelser til planforslaget settes til 14. juni 2019

 

I forbindelse med høring av planforslaget arrangeres det folkemøter:

14. mai på Finnsnes, Kunnskapsparken kl. 18:00 for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. 

20. mai Harstad, Auditorium, UiT Campus Harstad, kl. 18:00 for kommunen Harstad, Skånland og Tjeldsund.

21. mai Gratangen, kommunehuset på Årstein, kl 18:00

Den kan bli annonsert flere folkemøter.

 

Følgende dokument:

https://www.dropbox.com/sh/ozs4gkqsvawsihd/AADoQcT-EOHtUsR_SvlMUaPha?dl=0

https://arcg.is/04ySeS

 

   

             Inger Andreassen | Marin arealplanlegger

             Plan og tekniske tjenester

             Tlf. 77 87 10 74

             www.lenvik.kommune.no