A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Overføring av skatteoppkreveroppgaver til skatteetaten 1. november 2020

download[1]

Skatteoppkreveroppgavene som utføres av Astafjord kemnerkontor vil fra 1.november 2020 bli overført til skatteetaten. 

 

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever Gratangen kommune.

 

Mer informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og på skatteetaten.no.
 

Oppgavene som overføres til skatteetaten 1. november 2020 er blant annet:

 

·         behandling av restskatt

·         skattepenger til gode

·         tilleggsforskudd

·         forskuddstrekk

·         arbeidsgiveravgift

·         motregning  

·         utleggstrekk knyttet til skattekrav

·         skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift