A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

PLANVARSEL – Reguleringsendring for ny brannstasjon, Gratangen kommune

På vegne av Gratangen kommune varsles oppstart av planarbeid iht. Plan- og bygningsloven (PBL) kap. 12.

Reguleringsendringsendringen søkes gjennomført etter PBL §12-14, 2. ledd. 
 

Planvarsel- brannstasjon Årstein-Gratangen kommune-følgebrev

Planvarsel- forslag til nye planbestemmelser-brannstasjon Gratangen kommune

Planvarsel- forslag til nytt plankart-brannstasjon Gratangen kommune.

Planvarsel- gjeldende reguleringsplan-Årstein.

Planvarsel- ref. oppstartsmøte 06.12.18.

 

Det imøtesees innspill og merknader til;
1. Ønsket planendring

2. Valg av prosess for planendring

3. Byggetiltaket


Spørsmål og henvendelser rettes til  - om byggetiltaket (3), Sektorleder Forvaltning og Utvikling Karl-Johnny Holtmo, tlf. 77021800 (sentralbord).

- om planarbeidet (1+2) til undertegnede på tlf. 47605420. 
 
Innspill til arbeidet sendes skriftlig på e-post til: postmottak@gratangen.kommune.no Eller per post til: Gratangen kommune Nergårdveien 23, 9471 Gratangen   innen 28.01.2019
 
På forhånd takk for vurderinger og tilbakemeldinger.
Med vennlig hilsen Norconsult AS
Marit Berntzen    sign.