A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Søknad om midler til spesielle miljøtiltak i landbruket 2020

Gratangen kommune har fått tildelt kr 300.000 til spesielle miljøtiltak i landbruket, se

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket

 Kommunen har egen tiltaksstrategi.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -gratangen - 2017-2019 godkjent_.docx PDF document ODT document

 Elektronisk søknadskjema finner du på https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

 Søknader kommet innen søknadsfrist 10.september vil prioriteres.

 Ved spørsmål ta kontakt med avdeling forvalting og utvikling på tlf 41409708

 

 

Med hilsen

 

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no