A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Til besøkende til Gratangsheimen

Korona

Det er allerede godt kjent at coronavirus smitter lett og kan gi alvorlige komplikasjoner hos utsatte grupper, som sykehjemspasienter. For å beskytte pasientene og ansatte på Gratangsheimen ber vi dere som pårørende å hjelpe oss å overholde smittevernregler ved besøk og pasientkontakt.

Forhåpentligvis vil vi kunne starte vaksineringen mot Covid19 i januar/februar 2021.

Koronainfeksjon gir som kjent ikke uttalte symptomer hos alle, noe som betyr at også du som besøkende kan være smittebærere uten symptomer.

Besøkende som siste 10 dager har vært på reise til- eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som er omfattet av karanteneplikt, skal ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, skal de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger. 

Besøkende som er i isolasjon pga. påvist SARS cov2 infeksjon, kan ikke komme på besøk før de er friskmeldte av lege.

Besøkende som kommer fra områder med høg smitte, anbefales å holde seg hjemme noen hjemme. De tilbys heretter å ta korona- hurtigtest ved legekontoret. Viktig å huske at det er ikke 100 % sikkert resultat. Generelle smitteverntiltak må overholdes.

Beboere kan ta imot gaver og blomster. Generelle råd for håndhygiene følges, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte ved overlevering av slike gjenstander.

I tillegg til det som er skrevet over ber vi dere gjøre dere kjent med – og overholde smittevernreglene som gjelder for besøk på sykehjemmet.

 

  • Besøk avtales med ansatte senest dagen før planlagt besøk på telefon nr.: 468 09 244
  • Det gis anledning til besøk av to personer om gangen til hver pasient.
  • Besøkets varighet er satt til 1 time. Ved stor pågang av besøkende kan besøkstiden reduseres til ½ time. Dette avgjøres av den ansatte som gjør avtalen.
  • Besøkende ringer oppgitt telefon når de nærmer seg – eller står ved inngangsdøren på sykehjemmet, for å bli møtt av ansatt og vist til besøksrom.
  • Desinfeksjon av hender skal foretas straks besøkende kommer inn på sykehjemmet.
  • Det skal holdes minst 1 meter avstand til pasient og personell under besøket.
  • Besøkende er pålagt å bruke munnbind under hele besøket.
  • Brudd på smittevernreglene vil medføre bortvisning fra sykehjemmet, besøksforbud og rapportering til smittevernmyndigheten i kommunen.
  • For pasientene som utsettes for smitte, vil dette bety isolering i hht. karantenereglene.

 

Takk for at du hjelper oss å forebygge smitte av coronavirus på Gratangsheimen

 

Linda M. Løvdal

Avdelingsleder ved Gratangsheimen