A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Vedtak om oppstart av planarbeid og godkjenning av planprogram for Langmyra sør - Gratangen kommune.

I møte i Planutvalget den 13.06.2017, saksnr 3/17 ble følgende vedtatt:

"Planprogrammet for detaljregulering av Langmyra sør, plan 002/17 legges ut til høring i seks uker. Vedtaket er truffet i medhold av Plan- og bygningsloven §12-9."

Det orienteres herved om at planprogram er utlagt til gjennomsyn på kommunehuset på Årstein, samt på kommunens hjemmeside – www.gratangen.kommune.no i tidsrommet 21.08.17 – 02.10.17.

 

Merknader/ Innspill til planarbeid og planprogram sendes:

Gratangen kommune, Nergårdveien 2, 9470 Gratangen

eller pr e-post:  postmottak@gratangen.kommune.no

Frist for merknader/ innspill er satt til 02.10.17.

 

Høringsbrev.

Vedtak- Offentlig ettersyn.

Planprogram - Langmyra Sør.

Oversiktskart.

 

  1472555748158_AKO-Grat.png 1472555757001_AKO-Lav.png 1472555765401_AKO-Sal.png    Astafjord Kart og Oppmåling

                                                                                                                                                                                                         

Johan-Harald Gamnes                 Gatangen kommune

Ingeniør                                          Nergårdveien 2

Telefon: 932 60 222                       9470 Gratangen           

jhg@gratangen.kommune.no