Gratangen kommune ønsker å tilby forebyggende hjemmebesøk for eldre. Målet er å bidra til at eldre skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, med økt livskvalitet og trygghet.

 

Forebyggende hjemmebesøk er en oppsøkende individrettet råd – og veiledningstjeneste til

hjemmeboende eldre. Tjenesten skal bidra til økt mestring i eget liv og forebygge sykdom,

skade og ensomhet. Vårt mål er å fremme helse, funksjonsevne og deltakelse. Samt tilby

tjenester på et tidlig tidspunkt for å forhindre at sykdom og funksjonssvikt forverres.

 

Vi ønsker på bakgrunn av dette å tilby alle kommunens eldre over 67 år og som ikke mottar

helsetjenester fra kommunen fra før et tilbud om individuelt hjemmebesøk.

Under hjemmebesøket gjennomgås ulike temaer som;

❖ Sikkerhet i hjemmet.

❖ Funksjonsnivå.

❖ Ernæring.

❖ Fysisk aktivitet og mestring.

❖ Sosialt nettverk.

Vi vil også gi informasjon om kommunens tjenestetilbud og tilbudene som finnes i frivillig sektor.

 

Den ansatte som vil foreta hjemmebesøk har sykepleiefaglig kompetanse. Dersom du kunne

tenke deg et hjemmebesøk er du velkommen til å ta kontakt med hjemmetjenesten på telefon 48122450.

 

Vi ser frem til å kunne bistå deg.

 

 

Vennlig hilsen

 

Hege Olsen Richardsen

Sektorleder helse og omsorg

Gratangen kommune

90045337/92460494