Torsdag den 28. oktober vil vi gjennomføre første drop-in tilbud i Gratangen. Vi vil ha åpen dør i tidsrommet 11.30-13.30.

Link til vårt lavterskeltilbud her:

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/bolig-og-sosialtjenester/okonomisk-radgivning/drop-in-rad-og-veiledning/

 

Ha en fin dag! 😊

------------------------------------

Med vennlig hilsen

Petter Rønning
Gjeldsrådgiver // Fagleder

Kompetansesenter for

personlig økonomi og Gjeldsrådgivning
NAV Narvik, Kongens Gate 51, 8514 Narvik
( 55 55 33 33 // 412 75759    

www.nav.no