Gratangen kommunens smittesporingsteam er konsentrert om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære etter de nasjonale regler. 

Er du smittet (eller foresatt til en smittet) vil du nå få et større ansvar selv for å informere dem du har vært i nær kontakt med. Smittesporerne i Gratangen kommune vil hjelpe deg med dette ved behov.

 

For mere informasjon:

    https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/

 

Kommuneoverlege Helen Rath