Torsdag 25.11.2021 er det igjen mulighet til å treffe økonomisk rådgiver og gjeldsrådgiver fra NAV Narvik i Gratangen.

Rådgiverne vil være tilgjengelig på Årstein mellom kl. 11.30 - 13.30. Disse kan svare på små og store spørsmål som omhandler gjeld og personlig økonomi.

 

Vi har forbedret vår hjemmeside for økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning m.m.

Her kan man se når tid det er planlagt drop-in tilbud ved de forskjellige nav-kontorene, og vii har lagt opp siden slik at det er en veldig bra «selvhjelpspakke» for å sette opp budsjett, klage på lønnstrekk m.v.

 

 Link til økonomisk rådgivning:

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/bolig-og-sosialtjenester/okonomisk-radgivning/

 

Med vennlig hilsen

Petter Rønning
Gjeldsrådgiver // Fagleder

Kompetansesenter for personlig økonomi og Gjeldsrådgivning
NAV Narvik, Kongens Gate 51, 8514 Narvik
( 55 55 33 33 // 412 75759    

www.nav.no