Planprogram for ny helse og omsorgsplan legges ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for tilbakemelding settes til 03.01.22.

Evt. merknader sendes til postmottak@gratangen.kommune.no

Merk eposten med merknader til planprogram ny helse – og omsorgsplan.

 

Vennlig hilsen

Hege Olsen Richardsen

Sektorleder helse og omsorg

Gratangen kommune

90045337/92460494