A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Søknadsfrist for åpne kulturmidler er 1. Mars 2020.

Gratangen kommunehus, Årstein
  • Åpne kulturmidler kan gis til enkeltpersoner, institusjoner, grupper og organisasjoner i Gratangen. Unntaksvis kan utflyttede gratangsværinger, prosjekter som gjennomføres av andre i Gratangen eller utgivelser med tilknytning til Gratangen støttes. (Gratangen kommune kan ikke stå som søker men kan være samarbeidspartner).
  • Prosjektet kan ikke være gjennomført før søknadsfristen.
  • Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse og søknadsbeløp. Budsjett må legges ved. - Søknaden registreres via regionalforvaltning.no
  • Rapport og regnskap, samt eventuelt produkt, må sendes inn via regionalforvaltning.no før utbetaling.

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Linda Klausen

Rådgiver Næring og Utvikling

Telefon (+47) 40 40 78 26

E-post: linda.klausen@gratangen.kommune.no

Se vår interaktive brosjyre

Gratangen.kommune.no - Et sted å bli glad i