A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Gratangen

I forbindelse med den pågående koronasituanoen har regjeringen vedtatt å innføre flere tiltak og lettelser ovenfor næringslivet.

Tiltakene omhandler blant annet kompensasjon for bortfall av inntekter og tilgang til likvidide midler gjennom lån og garantier. Staten kan garantere for 90 prosent på nye lån inntil 50 millioner, med en løpetid på inntil 3 år. I tillegg har Innovasjon Norge innført flere lettelser i forhold sitt virkemiddelapparat. Renten på løpende lån er satt ned, og det er muligheter til å søke om avdragsutsettelser. For nye lån og tilskudd er kravene til sikkerhet og garantier lempet.

 

Av øvrige lettelser er det innført flere utsettelser i forhold til frist for innbetaling av skatter og avgfiter. Arbeidsgiveravgift og merverdiavgift (lav sats) er også midlertidig satt ned. Førstnevnte vil gjelde for hele næringslivet, samtidig som merverdigavgift (lav sats) i stor grad vil komme reiselivsbransjen til gode. Endelig er det også innført en ordning for at underskudd i 2020 kan føres mot eventuelle beskattede overskudd i 2018 og 2019.

 

Det er lagt opp til at næringsaktører kan søke om kompensasjon for bortfall inntekt som følge av koronasituasjonen tidligst 17.04.2020. Det er i den forbindelse etablert en elektronisk søknadsportal til bruk for dette. Mer info: https://kompensasjonsordning.no/

 

Kontaktperson i Gratangen kommune: Rådgiver næring og utvikling Linda Klaussen, telefon 40 40 78 26.

  

Mer informasjon om de ulike ordningene og hvem som er omfattet finner man her:

Regjeringen

NHO

Skatteetaten

Innovasjon Norge