A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Boliganalyse for Gratangen kommune

I forbindelse med det pågående arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel, har det vært spørsmål om Boliganalyserapporten som ble utarbeidet for Gratangen kommune. Boliganalysen gir et bilde av de historiske utviklingstrekkene for boligsammensetningen og boligmarkedet, og viser prognoser for boligbehovet fram i tid.

 

Boliganalysen kan lastes ned her:

BoliganalyseGratangen