Etter oppsatt plan så skulle NAV Narvik ha "drop-inn" - økonomisk rådgivning torsdag 13.01.2022. Dette må desverre avlyses. Ny "drop-in" vil bli annonsert senere.