Søknadsfrist 30. november 2021

Det kan nå søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Anlegg det søkes støtte til må være inkludert i Gratangens kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Gro Saltvik Øvergård,

Sektorleder oppvekst og kultur

Telefon (+47) 94 80 90 25

E-post: gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no

Linda Klausen

Rådgiver Næring og Utvikling

Telefon (+47) 40 40 78 26

E-post: linda.klausen@gratangen.kommune.no