Merknader/Kommentarer må sendes til kommunens postmottak

postmottak@gratangen.kommune.no innen 13.12.2021 Kl 12:00

 

Betalingsregulativ 2022.

Budsjett 2022 - detaljbudsjet.

Budsjett og økonomiplan 2022 - 2025.