Forrige uke startet med en positiv test hos ansatt i helsesektoren. Her ble et annet hustandsmedlem smittet. Vi har i tillegg fått en ny positiv test av ansatt i barnehage, hvor et annet hustandsmedlem er smittet. Smittede er isolerte, og nærkontakter testet. Vi har ikke fått nye positive tester på covid-19 de siste dagene på disse arenaene hvor smitten ble oppdaget. Vi fortsetter å gjennomføre hurtigtester for eventuelt å avdekke nye tilfeller tidligst mulig. Fortsetter vi å være dyktige og heldige, så kan vi unngå en større smitterunde på arenaer hvor smitte raskt kan spre seg.

 

Siden sist, så har det vært oppslag i media på omikronvarianten av koronaviruset, som også nå er påvist i Norge. Det er kommet nye nasjonale tiltak og anbefalinger, i tillegg til de som kom 29. november for å bremse spredning av omikronvarianten. Se eventuelt på regjeringens side for nærmere informasjon:

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak/id2890216/

 

Selv om det nevnes i hvert innlegg, så gjentar jeg likevel: det er utrolig viktig hvordan vi selv håndterer egen aktivitet, og hva vi gjør av egne tiltak i en situasjon hvor vi har smitte i egen kommune, nabokommuner og region. Vi er inne i en hektisk adventstid hvor vi er mer sosial og øker butikkbesøk/byturer. Julegavehandel, julebord og førjulsbesøk er ulike aktiviteter som øker risikoen for spredning av smitte. Bare ved bruk av munnbind og antibac/håndvask er vi alle med på å redusere spredning betraktelig. Hostehygiene og avstand er også gode tiltak.

 

Kriseledelsen har hatt møte i dag, og referer til nasjonale tiltak og anbefalinger, samt gjentar forrige ukes anbefalinger lokalt:

 

Lokale anbefalinger 1 uke fram i tid:

 • munnbind på sykehjem/ legekontor/ PU/ hjemmetjeneste/ fysio. Besøkende til sykehjem registreres, og må være friske og uten symptomer.
 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte symptomer som hoste, luftveissymptomer, feber, smaks- og luktesansendringer
 • munnbind anbefales ved butikkbesøk, buss, i trengsel/kø
 • husk 1 meter avstand
 • uvaksinerte anbefales å vaksinere seg for å være med på vår felles dugnad!
 • akseptere tredje dose når tilbud kommer
 • god hånd- og hostehygiene
 • ha lav terskel for testing. Dette gjelder alle: både full-, delvis og uvaksinerte
 • dersom hurtigtest er positiv, anbefales det å ta en PCR-test for å få bekreftet resultatet. Ta kontakt med legekontor ved slike tilfeller
 • redusere sosialt samvær
 • unngå reiser til steder med høy smitte
 • lokale arrangement: prioriter utendørs.  Innendørs arrangement kan gjennomføres med følgende tiltak:

anbefaler kohortvise grupperinger ved bord, 1 meter avstand, unngå selvbetjening, antibac/håndvask tilgjengelig, munnbind når forlater tilvist bord, registrer besøkende på deltakerliste.

 

Teststasjon (ved siden av legekontoret) har åpent:

           Kl. 09:00 - 11:00 mandag, onsdag og fredag

           Kl. 13:00 - 15:00 tirsdag og torsdag.

Legekontoret MÅ kontaktes i forkant av oppmøtet (tlf: 77 02 18 50). 

Alle må ha munnbind på, ta med legitimasjon, samt navnet på fastlege.

 

Selvtest deles ut etter avtale med legekontoret. Positiv selvtest må bekreftes med PCR-test ved teststasjon, helst innen 24 timer. Ved positiv PCR eller hurtigtest, eller selvtest, hold deg i isolasjon! Ved symptomer i helgene, kan det også tas kontakt med hjemmetjenesten per telefon 48122390 for å få hurtigtest. Video og telefonkonsultasjon lege er tilgjengelig. Se gjerne nettsider fhi og helsenorge.no:

 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/testing-og-symptomer#testing

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/

 

De som ikke er i prioriterte grupper for selvtest, kan kjøpe dette på apotek og enkelte butikker. Kan anbefales for de som eksempelvis reiser mye i forbindelse med jobb eller annet.

 

Fortsett den gode jobben dere gjør, og ta vare på hverandre ved å følge tiltak og anbefalinger! 

 

 

På vegne av kriseledelsen,

Anita Karlsen

Ordfører (SP)

Gratangen kommune