Boligsosial handlingsplan legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Fristen for tilbakemelding settes til 16.01.2022

 

UTKAST - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN. 2022-2026.

 

Høringsinnspill merkes med «Høringssvar den boligsosiale handlingsplanen» og sendes postmottak@gratangen.kommune.no

 

Vennlig hilsen

Hege Olsen Richardsen

Sektorleder helse og omsorg

Gratangen kommune

90045337/92460494