Folkehelseinstituttets (FHI) ukerapport for uke 52 viser en svak økning av koronasmitte fra uken før i Gratangen kommune.

Omikronvarianten har blitt dominerende i Norge gjennom jul- og nyttårshøytiden, med økning i alle fylker. I Troms og Finnmark viser ca. 90% av analyserte corona-tester å være av varianten omikron.

I følge FHI forventes det en betydelig økning av pandemien i løpet av de neste ukene – som følge av omikronvarianten. Omikron smitter lettere og flere blir syke.

Heldigvis har det gjennom hele pandemien vist seg at relativt få barn (under 18 år) har blitt syke og innlagt i sykehus (ca. 160). 20 – 30% av barn får ikke symptomer på covid19, men kan likevel være smittebærere og smitte sine omgivelser.

Det er flere barn og voksne i barnehager og på skoler som er i risikogruppen ved smitte av covid19. Både barn og voksne er mest smittsomme 1 -2 dager før symptomutbrudd og de første dagene med symptomer. Ansatte i skoler og barnehager viser seg å også ha noe høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet i befolkningen.

I forbindelse med julehøytiden har mange vært på reise. Mange har hatt besøk, både fra innbyggere i egne kommune og fra andre deler av landet med høgt smittetrykk. Mange har også besøkt butikksenter der smittetiltak viser seg ikke å fungere like bra alle steder, med tanke på antall mennesker på et sted, avstand og bruk av munnbind.

Gratangen kommune er en liten kommune med en sårbar helsetjeneste. Ved eventuelt smitteutbrudd som fører til sykefravær av ansatte i helsesektoren har vi liten tilgang på vikarer. Det vil da kunne bli problemer med å sikre kontinuitet og forsvarlige tjenester til våre innbyggere.

Sett i lys av dette har vi derfor kommet fram til at vi sterkt oppfordrer foreldre som har barn i barnehage å teste sitt/sine barn 1 - 2 ganger pr. uke de to neste ukene.

Dagens hurtigtester, som tas i fremre nese-rom, representerer ikke vesentlig psykisk eller fysisk belastning for barn eller voksne. Formålet med hyppig testing av barn og ansatte i skoler og barnehager er å raskt fange opp et eventuelt smitteutbrudd, samt å kunne forebygge stor spredning til kommunens innbyggere.

 

Med vennlig hilsen

 

Helen Rath

Kommuneoverlege