Administrasjon består av administrasjonssjef, økonomileder, personalleder og sektorledere. 

Dagarbeidere i Gratangen kommuen følger et flexitidssystem. Dette betyr at ansatte jobber lenger på vinter enn på sommer.

I perioden 16.sept. til 14.mai, fra kl. 8:00-15:45.

I perioden 15.mai til 15.sept. fra kl. 8:00-15:00.