Asfaltering av kommunale veier på Årstein starter opp mandag 11.09.2023.

Arbeidet vil foregå på dag/kveld og natt.

Det kan være problemer med å komme seg fram, omkjøring vil bli skiltet.

 

Ta kontakt med Forvaltning og utvikling ved behov, telefon 41409708