Denne enheten er etablert som en felles tjeneste for kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen med Gratangen som vertskommune.  Enheten utfører tjenester etter delegasjon fra de andre kommunene. Tjenestene ligger innenfor områdene oppmåling og deling av grunneiendommer: 

  • Karttjenester, eiendomskart og adresseregister 

  • Tomtetildelinger 

  • Fradeling av tomter 

Enheten er underlagt administrasjonssjefen  men har et nært faglig samarbeid med teknisk og har sine kontorer i dette miljøet.   

 

Når enheten utfører tjenester i de tre kommunene er det de respektive kommunenes betalingsregulativ som gjelder.