Beredskapsarbeid er et helkontinuerlig arbeid som pågår hele året.  

Hendelsesforløp registreres i https://www.dsb-cim.no/